صفحه اصلی درباره مرکزدرباره سرآمدتماس با ماپیوندهاوب شاپ سرآمدمحصولات و خدمان
 

درباره انتشارات سرآمد


موسسه مطالعات بهره وری و منابع انسانی در راستای تلاش برای تحقق اهداف خود جهت توسعه مدیریت، تعالی سازمان ها و اشاعه فرهنگ مدیریت نوین در کشور، چاپ و انتشار کتب و نشریات مرتبط با مدیریت، تعالی منابع انسانی را دستور کار خود قرار داده، تا کنون به چاپ و نشر کتب و نشریات مختلف توسط انتشارات سرآمد همت گمارده است.

این انتشارات با هدف اشاعه فرهنگ بهینه سازی و بهبود مستمر در سیستم مدیریت کشور و ارتقاء سطح دانش مدیران تا کنون کتب و نشریات متعددی را در زمینه مدیریت و منابع انسانی منتشر نموده و یا در دست انتشار دارد. ادامه مطلب...